ยอด / ข่าว / โปรโมชั่น

หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > สำหรับบ้าน > เพื่อการเกษตร

นิวทริแพลนท์โพแทสเซียม พลัส
นิวทริแพลนท์ โพแทสเซียม พลัส สูตร 0-0-28 Nutriplant Potassium+

นิวทริแพลนท์ โพแทสเซียม พลัส สูตร 0-0-28 เป็นปุ๋ยเคมีธาตุอาหารหลักฉีดพ่นทางใบที่พัฒนาขึ้น
ด้วยเทคโนโลยีชั้นยอด ด้วยการนำธาตุอาหารมารวมเข้ากับโมเลกุลของสารอินทรีย์จากธรรมชาติ
ประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลักโพแทสเซียม (K20)  ลิแกนด์ธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มการดูดซึม
โพแทสเซียมเข้าสู่ใบและการเคลื่อนย้ายโพแทสเซียมในพืช สารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องพืช
จากอันตรายที่เกิดจากอนุมูลอิสระ และสารกระตุ้นเชิงชีวภาพที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการสำคัญต่อ
การเจริญเติบโตของพืช เหมาะสำหรับฉีดพ่นเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชในช่วงเวลาที่พืชมี
ลักษณะอาการขาดธาตุโพแทสเซียม ใบผิดรูป บิดงอ และโค้ง ขอบใบและปลายใบไหม้ ใบแก่
ร่วงหล่นก่อนเวลา รากไม่ค่อยพัฒนา ต้นล้มง่าย
 
คุณสมบัติเด่นของนิวทริแพลนท์ โพแทสเซียม พลัส สูตร 0-0-28
•ธาตุอาหารหลักและสารอินทรีย์ต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอยู่ในรูปของ ลิแกนด์ธรรมชาติซึ่งพืชสามารถ
 ดูดซึมนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย
•นอกจากธาตุอาหารหลักไนโตรเจน (K20) 28% ในนิวทริแพลนท์ โพแทสเซียม พลัส  
 ยังประกอบไปด้วยสารอินทรีย์หลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อพืช
•ช่วยแก้ไขอาการขาดธาตุโพแทสเซียมในพืชได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลชัดเจน
•ช่วยพัฒนาคุณภาพผลผลิตพืชให้สูงขึ้น ลำต้นแข็งแรง ไม่ล้มง่าย พืชเจริญเติบโตสมบูรณ์สูงสุด
 ต้านทานต่อโรคและแมลงมากกว่าเดิม
 
เนื่องจากนิวทริแพลนท์ โพแทสเซียม พลัส สูตร 0-0-28 จัดเป็นปุ๋ยเคมีตามพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ดังนั้น นักธุรกิจแอมเวย์สามารถซื้อเพื่อการใช้เอง โดย “ไม่” สามารถนำไปเสนอขายต่อได้
ยกเว้นมีใบอนุญาตจำหน่ายปุ๋ย หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามกฎหมาย
 
รหัสสินค้า  248482
ขนาด 1 ลิตร
PV322 BV925
ราคาสมาชิก 925 บาท
ราคาขายปลีก 1,156 บาท
 

รหัส 248482
ขนาด 1 ลิตร
PV 322 BV 925
ราคาสมาชิก 925.00 บาท
ราคาปลีก 1,156.00 บาท
 กลับ